Redd for flere sauetap — ønsker fortsatt å flytte bjørn i indre Troms

Bjørnen har tatt flere sau i Bardu de siste årene. Nå har ordføreren sendt brev til Miljødirektoratet der han uttrykker sin bekymring for at det skal skje igjen.

VILTKAMERA: Bjørnen ble fotografert av et viltkamera i høst.  Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

nyheter

«Det nærmer seg beitesesong i Bardu og vi har behov for avklaringer og svar på spørsmål rundt videre fremdrift i vedtak, og konkrete planer om flytting av aktuell binne og hennes to unger som over flere år har forvoldt stor skade på sau i Bardu», skriver Bardu-ordfører Toralf Heimdal i en henvendelse til Miljødirektoratet.

Nordlys omtalte saken søndag.