Oppfordrer deg til å «pigge av» så fort som mulig

Elbiler er eksosfrie, men utfordringen med svevestøv blir ikke løst med økende andel elbiler, fordi alle kjøretøy sliter på asfalt og dekk.

FÅR SKYLDEN: Svevestøv kan blant annet føre til forverring og utvikling av sykdommer i luftveiene og hjerte- og karsystemet hos mennesker. Miljødirektoratet legger skylden på bruk av piggdekk.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Piggdekkfristen er utsatt i år på grunn av pandemien. Ny frist er ut april for hele landet. Vi oppfordrer folk til å pigge av så raskt som mulig, dersom de har mulighet til det, av hensyn til luftkvaliteten, sier miljødirektør Ellen Hambro, i en pressemelding.

Det er kommunenes ansvar å sørge for god luftkvaliteten og Miljødirektoratet kan kreve tiltak hvis den er for dårlig. I Tromsø har dette allerede skjedd og innføringen av piggdekkavgift er ett av flere tiltak som skal gi renere luft her i byen.