Møt smittesporerne i Senja og Sørreisa: – Noen blir helt på gråten, andre føler skyld

Smittesporerne under pandemien er nærmest et eget habitat, som har blitt dannet i løpet av det siste året. Møt Torhild Isaksen fra Senja og Kjetil Jacobsen fra Sørreisa, to av teamet på totalt 16 personer. Den digitale versjonen av stifinner Hjortefot.

FORNØYD: Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien er såre fornøyd med den jobben smittesporerne gjør. Her representert ved Kjetil Jacobsen og Torhild Isaksen.  Foto: Remy Kristiansen

Noen blir helt på gråten, andre føler skyld og får sterke reaksjoner.

Torhild Isaksen
nyheter

Smittesporere er gjerne helsepersonell som er blitt forespurt om å gjøre en jobb. Torhild Isaksen er sykepleier, nå med samfunnsmedisin som spesialfelt, mens Kjetil Jacobsen er sykepleier av generell karakter.


Kommuneoverlegen: – Har det meste på plass

Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien i Senja og Sørreisa sier seg rimelig fornøyd med håndteringa av pandemien så langt: - Vi har maktet å få på plass det meste, mener han.


All smittesporing for Senja og Sørreisa har sin base i den tidligere ungdomsskolen på Silsand. Det betyr ikke nødvendigvis at jobben starter der: