Når nye Finnsnes barneskole skal bygges melder spørsmålet om størrelse på gymsalen seg

– Det er viktig at flere behov oppfylles

Skal man bygge en vanlig gymsal eller en sal som er stor nok til for eksempel håndball, futsal, klatring volleyball og innebandy? Dette er noe som må avklares når nye Finnsnes barneskole skal bygges.

MENER DET ER VIKTIG MED GYMSAL SOM DEKKER FLERE BEHOV: Fra venstre ser vi avdelingsleder Arne Pedersen ved Finnsnes barneskole, rektor Espen Hay ved Finnsnes barneskole, styreleder Elisabeth Rognli i Senja Idrettsråd og til høyre Cato Simonsen som er virksomhetsleder for kultur og idrett i Senja kommune.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Til høsten går nemlig Finnsnes barneskole inn i sitt siste driftsår før skolen skal jevnes med jorda og et nytt bygg skal reise seg. Mens en ny skole bygges må det finnes alternative undervisningslokaler til de rundt 400 elevene ved skolen - og man regner en byggeperiode på rundt to år før en ny skole for de kommende 50 år skal stå ferdig. Ei oppnevnt arbeidsgruppe jobber nå med å få utredet forslag til hvordan en ny barneskole skal framstå når gamle Finnsnes barneskole som ble bygd i 1972, snart skal rives.

Gymsalen et hett tema

Og et tema som arbeidsgruppa som nå arbeider med å få lagt fram forslag til en romplan for skolen, er hvor stor en ny gymsal i den nye skolen skal bli.