Hagen er ny offisersleder

Stig Magne Hagen overtar som leder for Midt-Troms-avdelinga av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Med rett til å klubbe: Stig Magne Hagen (foran, t.v.) har nå overtatt som leder for NOF i Midt-Troms etter Peter Broch (t.h. foran). Bak står Jan Helge Andersen, Vidar Fagerli og Pål Samueljord, som er henholdsvis HTV og styremedlemmer i NOF Midt-Troms.   Foto: Privat

nyheter

– Det var en ære å bli spurt og det er en ære å ha blitt valgt. Jeg brenner for at de unge som er i tjeneste i dag skal få et like godt virke i Forsvaret som det jeg har hatt, og da har jeg mer igjen for å ta på meg denne oppgaven enn for å sutre over at jeg selv er blitt pensjonist, sier den nyvalgte lederen.

Hagen overtar lederklubba etter Peter Broch. Sistnevnte ba selv om å få avløsning fra ledervervet, men han ønsker fortsatt å bidra konstruktivt for å bedre forholdene for de forsvarsansatte offiserene og spesialistene i Midt-Troms.