Bekymret for sjøørreten

For 5–6 år siden var Målselva ei av landets beste sjøørretelver, men siden har fangsttallene stupt. Nå vil Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget finner ut hvorfor og sette inn tiltak for å bevare sjøørreten.

BEKYMRET: Leder av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, Odd-Helge Utby, er bekymret for utviklinga i sjøørretbestanden i Målselva. Nå håper han at overordnede forvaltningsorgan vil vie sjøørreten mer oppmerksomhet og forvalte den på andre og mer skånsomme premisser enn laksen.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Sjøørreten er blitt stemoderlig behandlet av statlige myndigheter og vi har null oversikt over bestanden. Det vi ser er at det stadig fanges færre eksemplarer, og vi må nå skaffe oss mer grunnleggende kunnskap og gjøre det vi kan for å berge stammen, sier Odd-Helge Utby.

Som leder av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har han engasjert seg for å få overordnede forvaltningsnivå til å ta problematikken på alvor og sette inn tiltak, men foreløpig er det kommet lite konkret ut av dette.