Har gjort undersøkelser av munnbindbruken på Amfi Finnsnes:

Dette forbauser senterlederen

Senterleder på Amfi Finnsnes, Stig Bergheim, forteller om resultatene han har fått etter at det har blitt gjort undersøkelser på hvor mange som bruker munnbind på senteret.

SENTERLEDER: Senterleder Stig Bergheim på Amfi Finnsnes har undersøkt hvor mange som bruker munnbind på senteret.   Foto: Lars Olav Rege

nyheter

Undersøkelsen viser tall fra før jul i fjor, fra da innstrammingene nasjonalt ble gjort like før påske i år, og så nylig som fra sist fredag. Han forteller at målingene har blitt gjort manuelt, gjennom at man i løpet av en time har telt hvor mange som kommer inn på senteret og bruker munnbind. Tellingen skal han ha stått for selv, gjennom å følge med på senterets mange kameraer.

Jul

Han begynner med å dele resultatene fra rundt jul.