Nå kan denne kirka få seg en ordentlig restaurering — millionbeløp klart for å brukes

Kommunestyret vedtok å gi Bardu sokn et tilskudd på 270 000 kroner til klimasikring av Bardu kirke.

FÅR ET LØFT: Bardu kirke skal klimaskallsikres for 1,1 mill.   Foto: Kjell Hovde

nyheter

I 2020 ble det gjennomført en tilstandsanalyse av Bardu kirke, og i kjølvannet av den søkte Bardu sokn om ei tilleggsbevilgning fra kommunen til å gjennomføre tiltak beskrevet i tilstandsrapporten Kommunestyret vedtok da å sette av 1,1 millioner i økonomiplanen for 2024, men i ettertid har Bardu sokn fått et tilskudd fra Riksantikvaren.

Forutsetninga for dette tilskuddet på 530 000 fra Riksantikvaren, er at kirka klimaskallsikres på en måte som tilfredsstiller antikvariske retningslinjer, og de har laget en finansieringsplan for å få dette til i år.