Endrer organisasjonsstrukturen i kommunen

Som tidligere omtalt ønsket flertallet i formannskapet å gjøre noen endringer i den kommunale organisasjonsstrukturen i Bardu. Nå er planen endelig vedtatt i kommunestyret.
nyheter

Vedtaket innebærer at kommunens næringsavdeling flyttes fra enheten Samfunn og utvikling og legges direkte inn under kommunedirektøren, at avdelinga «Psykisk helse døgn» flyttes fra avdelinga «Bo og oppfølging « til «Rus og psykisk helse» og at flyktningtjenesten opphører som egen avdeling og flyttes inn under Bardu læringssenter.

Videre er det slik at innkjøpsavdelinga allerede er opphørt og lagt inn under avdelinga «Økonomi og skatt», og nå slås denne avdelinga sammen med lønn og personal til ei avdeling kalt «Økonomi, innkjøp og lønn».