Går inn for å legge avløpsledninger til Islandsbotn

Siste sak på sakslista under formannskapsmøte tirsdag, var om formannskapet skulle vedta å legge avløpsledninger i den pågående byggingen av gang- og sykkelveien til Islandsbotn eller ikke.

GANG- OG SYKKELVEI: Arbeid på gang- og sykkelveien i vinter.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Ordfører Tom-Rune Eliseussen fremmet et tre-punkts forslag, som innebar å be fylkeskommunen inkludere avløpsledninger som en del av utbyggingen av gangveien (der kommunen dekker ekstrakostnadene), gi rådmannen fullmakt til å gjennomføre prosessen, og at det skulle bevilges 3,5 millioner til gjennomføringa, der investeringen finansieres gjennom låneopptak og eller korrigert VA-avgifter.


Ole Roger Storås (Ap) sa seg overrasket i kommunestyret

Sløyfet avløp i bygging av ny gang- og sykkelvei

Kun vannledning og ikke avløp er tatt med når det nå bygges ny gang- og sykkelvei langs FV 86 fra Best-stasjonen på Silsand og fram til FK Senja stadion i Islandsbotn.


Det ble sagt at det hastet å få på plass et vedtak, ettersom man må få lagt avløpsledningene før sommeren når arbeidet på gang- og sykkelveien igjen opptas.