Midt-Troms-elever på batterijakt — konkurrerer om å samle inn flest

12. april startet Batterijakten. I løpet av tre uker skal tusenvis av elever landet over konkurrere om å samle inn flest mulig batterier.

MILJØ: Batterijakten arrangeres i år for niende gang. Her fra noen år tilbake da fjerdeklassetrinnet ved Setermoen skole jaktet på batterier.  Foto: Monica Olaisen

nyheter

15.000 fjerdeklassinger fra hele landet deltar i år i den landsomfattende skolekonkurransen.

Det er Miljøagentene, en miljøorganisasjon for barn, som står bak konseptet — der elevene lærer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre på å ta vare på jordas ressurser.