Folkevandringen i Midt-Troms:

– Må tørre å satse på utvikling av Finnsnes by

På 2000-tallet skjedde det store bevegelser i befolkningen kommunene imellom i Troms fylke. Men ikke overraskende topper Tromsø når det gjelder intern innflytting i Midt-Troms.

FRA TROMSØ TIL FINNSNES: Kristina Aastrøm og Kim Schjølberg Johansen fra Tromsø har bosatt seg på Finnsnes.  Foto: Susanne Noreng

Det er fin natur i Tromsø også, men her er det mye mindre folk. Her kan vi gå på fjelltur uten å gå i kø, eller vi kan finne en fin plass i fjæra

Kristina Aastrøm
nyheter

I perioden 2000–2019 har det flyttet nesten 2.800 innbyggere bare fra de tidligere Senja-kommunene til Tromsø. Men Kristina og Kim fra Tromsø satte kursen like godt andre veien.

Om en setter fraflyttinga fra Senja i perspektiv er det mer enn tre ganger gamle Torsken kommunes innbyggertall som har satt kursen mot Tromsø. Men når vi ser på utflyttertallene for Tromsø kommune er ikke tallene fullt så dystre, sett fra Senja kommune. Mange har også gått i motsatt retning. I samme periode tok bare Lenvik kommune imot over 1.700 innbyggere fra Tromsø kommune, tilsvarende tall for Målselv er 1.019. Eksakt tall for hvor mange som har flyttet fra Tromsø til de andre og mindre Midt-Troms kommunene foreligger ikke. Men uansett, det flytter langt flere fra Senja enn det kommer til nye. Ved årsskiftet hadde kommunen 14.851 innbyggere, en nedgang på 126 personer i forhold til året før.