Norsk sjømat med solid inngang på 2021

I årets tre første måneder ble det solgt norsk sjømat i utlandet for 27,7 milliarder kroner. Det er en verdinedgang på 3 prosent fra i fjor.

LAKS: Til tross for et år preget av pandemi og trange kår for norsk eksport, har sjømatnæringa klart seg relativt godt. Særlig laksen og kronekursen får æren for at tallene ser bra ut.Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

nyheter

Likevel er det historiens nest beste resultat i et første kvartal, viser tall fra Norges sjømatråd. For mars isolert sett eksporterte Norge sjømat for 10,9 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 13,5 prosent fra sammenlignet med mars i fjor.

– Norsk sjømateksport har totalt sett hatt en solid inngang på 2021. Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks. Takket være et rekordhøyt volum er lakseeksporten i mars den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.