Har nå ferdigstilt forprosjektet:

Målselv kan få bygdebok for tre millioner

Målselvhistoria fram til 1920 er godt dokumentert mellom stive permer. Nå kan også den nyere historia bli dokumentert, men da må målselvpolitikerne si ja til et prosjekt som koster nesten tre millioner.

FORFATTER: Trine Hamran har utarbeidet forprosjektet for ei ny bygdebok i Målselv. Og dersom bygdebokkomitélederen får det som han vil, kan hun også ende opp med å skrive boka og presentere den nyere Målselv-historia på audiovisuelle plattformer.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Det er Trine Hamran som har hatt ansvaret for å utarbeide forprosjektet, i samarbeid med en kommunalt oppnevnt bygdebokkomité. Arbeidet startet før jul, og nå er det materialisert gjennom både en rapport og ei bokskisse. Planen er at kommunestyret skal orienteres om forprosjektet 5. mai, og så får politikerne tid på seg fram til høsten for å ta stilling til om man vil gå videre med et hovedprosjekt som skal munne ut i en dokumentasjon av viktige linjer i Målselv-historia fra 1920 og fram til i dag. I forprosjektet er utarbeidelsen av ei bok kalkulert til å koste nesten 2,5 millioner kroner, mens man må ut med ytterligere en halv million dersom det også skal lages en filmserie og en nettbasert presentasjon av innholdet.

– Erfaringene viser jo at denne typen arbeid koster, men det er også viktig å se verdien av dette utover den konkrete utgiften. Nå er det allerede gjort et godt stykke arbeid, og jeg vil påstå at dersom det ikke blir laget ei ny bygdebok nå, så vil det ikke bli gjort i overskuelig framtid, sier politisk valgt leder for bygdebokkomiteen, Stig Magne Hagen.