Koronarammede bedrifter i fylket kan få opplæringsmidler

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om midler til bedriftsintern opplæring.

KORONASTØTTE: Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), mener ordningen kan bidra positivt på flere områder. FOTO: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 

nyheter

(iTromsø): Regjeringen bevilget nylig 300 millioner til kompetanseutvikling, der Troms og Finnmark fylkeskommune får totalt 13.476.000 kroner. Midlene skal være øremerket kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser for koronarammede bedrifter.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte bedrifter som skal foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, og i den forbindelse har behov for å gi opplæring til sine ansatte.