Troms Kraft går i gang med vedlikeholdsjobb ved Osteren kraftstasjon

Skal skifte rør i demning

– Hvis alt går bra skal ikke publikum merke noe til dette prosjektet, sier fagsjef vassdrag og miljø Jostein Jerkø i Troms Kraft Produksjon.

DEMNINGA I OSTEREN: Osteren kraftverk utnytter et fall på 137 meter fra inntaksmagasinet her i Ostervatnet. Troms Kraft Produksjon har fått tillatelse fra NVE til å senke nivået med 1 meter under lavest regulerte vannstand i forbindelse med utskifting av rørgjennomføringa gjennom sjølve demningskonstruksjonen. Men TKP satser på at de skal slippe å tappe ned vatnet i det hele tatt.  Foto: Troms Kraft Produksjon

nyheter

Etter mange års drift er rørgjennomføringa i demninga til kraftverket i Osteren i tidligere Torsken kommune på Senja blitt i dårlig forfatning. Nå skal Troms Kraft Produksjon (TKP) i gang med å skifte rørstussen.

– Vi vil fly inn det nye røret på fredag. Sjølve jobben starter vi opp med på mandag. Vi beregner å bruke 14 dager på oppdraget, men håper vi skal klare det på kortere tid, opplyser prosjektleder Knut Magne Olsen.