Rapport om atomubåter: Ulykke kan gi høye radioaktive utslipp og evakuering i Tromsø

Et utslipp fra atomubåter ved Tønsnes havn kan gi «høye konsentrasjoner» av radioaktivitet i Tromsø sentrum, føre til evakuering av befolkningen og i verste fall flytting av byen, viser ny rapport.
nyheter

(iTromsø): Laber bris kan raskt føre en sky med radioaktivt utslipp fra en atomubåt ved Tønsnes kai inn over Tromsø sentrum. Et utslipp kan føre til at hele Tromsøya blir forurenset av radioaktivitet i løpet av én time. I verste fall må hele Tromsø evakueres og flyttes.

Mulige konsekvenser er sterkt begrenset bruk av parker, lekeplasser og naturområder i Tromsø, og i verste fall evakuering av befolkningen. Barn og gravide må ta jod-tabletter og folk holde seg innendørs, ved et middels stort utslipp av radioaktivitet fra amerikanske atomubåter i Tromsø.