NVE har oppjustert skredfaren: - Stor snøskredfare

Det er stor og betydelig snøskredfare i hele Troms nå. NVE varsler om ustabile forhold og at det er fare for store naturlig utløste skred.

Arkivfoto fra et tidligere snøskred på Senja.   Foto: tipser

nyheter

På NVE's varslingstjeneste varsom.no varsles det onsdag om faregrad 3, betydelig, for snøskred i Sør Troms og Tromsø, mens det skredfaren onsdag formiddag ble oppjustert til faregrad fire, stor, for indre Troms.

"Mer nedbør enn ventet og store naturlig utløste skred observert. Nysnø og kraftig vind gir stor pålagring av fokksnø i leheng, og fare for svært store naturlig utløste skred på svakt lag av kantkorn og nedføyket svakt lag med nysnø. Skredfaren ventes å avta gradvis utover dagen når været roer seg", skriver NVE i det oppjusterte varselet for Indre Troms.