Vil ikke la oppdrettsselskap fylle stein i havet

Statsforvalteren anbefaler avslag på søknaden om å deponere steinmasser i sjøen ved Salangsverket.

VIL AVSLÅ: Statsforvalteren anbefaler å gi avslag på dispensasjonssøknaden om å fylle steinmasser i havet ved Salangsfisk AS på Salangsverket.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Det er Salangsfisk AS som har søkt dispensasjon fra kystplan for deponi av steinmasser i sjø ved Salangsverket. Ved en utvidelse av tomta mot nordvest er det behov for å sprenge ut steinmasser for å realisere byggetrinn to ved bedriften. Intensjonen er å benytte massene i nærområde, men behovet kan være begrenset. Derfor har bedriften søkt om å deponere masser i sjøen om det er behov for det. Totalt volum som skal sprenges ut er omkring 70.000 kubikkmeter. Statsforvalteren viser til krav om konsekvensutredning når det overstiger 50 dekar eller 50.000 kubikkmeter masse.

Går imot søknaden

Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener tiltaket er for stort og omfattende til at det kan behandles som en søknad om dispensasjon og går derfor imot. Statsforvalteren viser til at for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få̊ vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Det betyr at tiltaket må vurderes i forhold til om tiltaket kan få vesentlige virkninger for for miljø eller samfunn.