Vil omorganisere Bardu kommune

Flertallet i formannskapet i Bardu går inn for å lage en ny organisasjonsstruktur i kommunen. Målet er å effektivisere drifta og skape en bærekraftig organisasjon for framtida.

VIL OMORGANISERE:  Ordfører Toralf Heimdal og varaordfører Rikke Håkstad er sammen med resten av flertallsgrupperinga i Senterpartiet enig om at ei omfattende omorganisering må til for å skape en bærekraftig kommuneorganisasjon i Bardu. Nå er første steg tatt i formannskapet, og til høsten skal en helt ny organisasjonsstruktur behandles.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

I desember vedtok kommunestyret ei målsetning om å redusere antallet kommunale årsverk til 2017-nivå, og samtidig ble det besluttet å innføre ansettelsesstopp og at kommunens konsulentbruk skulle reduseres til et minimum. Som ledd i målsetninga om å redusere antallet årsverk, ble også kommuneadministrasjonen bedt om å framlegge en plan for omstilling i løpet av første kvartal. I formannskapet 24. mars ble så endringer i organisasjonsstrukturen behandlet, og her ble en del konkrete endringer vedtatt.

I innstillinga som går til kommunestyret blir kommunens næringsavdeling flyttet fra enheten Samfunn og utvikling og direkte underlagt kommunedirektøren. Avdeling "Psykisk helse døgn" flyttes fra bo- og oppfølgingsavdelinga til avdelinga for rus og psykisk helse, mens flyktningetjenesten opphører som egen avdeling og blir underlagt Bardu læringssenter. På økonomisida er innkjøpsavdelinga allerede avviklet som egen avdeling og lagt inn under avdeling for økonomi og skatt, og nå går formannskapet inn for å samle lønn og personal, økonomi, skatt og innkjøp under ei ny avdeling kalt "Økonomi, innkjøp og lønn".