Nofima: – Ikke våre forslag

FORSLAG: – Det er ordførerne som har kommet med forslag, sier Magnar Pedersen.  Foto: Maria Holm Simonsen (arkivfoto)

nyheter

Det har vært et stort engasjement knyttet til forslaget fra en ordførergruppering om endringer i det såkalte pliktsystemet for trålerne. I kommentarer og i innlegg i aviser og på nett vises det ofte til «Nofimarapporten» når forslagene diskuteres. Ifølge divisjonsdirektør i Nofima, Magnar Pedersen gis det inntrykk av at forslagene om endringer er foreslått av Nofima.


– Et skritt i riktig retning for mer trålråstoff

Med 47 mot åtte stemmer vedtok fylkestinget i Troms på mars-samlingen å støtte kravet om at leveringspliktige trålere må bidra til helårig aktivitet i kystsamfunn.


– Det er feil. Nofimas rolle i denne saken er at ordførergrupperingen ba noen forskere hos oss om å vurdere konsekvensene av tre konkrete forslag til endringer i regelverket. Disse forslagene er det ordførerne som har kommet med. Vi har kun vurdert mulige positive og mulige negative konsekvenser. Vi har ingen mening om det er fornuftig totalt sett å gjennomføre endringene. Det er et politisk spørsmål, oppklarer Pedersen.