– Et skritt i riktig retning for mer trålråstoff

Med 47 mot åtte stemmer vedtok fylkestinget i Troms på mars-samlingen å støtte kravet om at leveringspliktige trålere må bidra til helårig aktivitet i kystsamfunn.

LEVERINGSPLIKT: Fylkestinget mener forslaget fra seks pliktkommuner er et skritt i riktig retning for å få landet mer råstoff fra den leveringspliktige trålerflåten. Nergård-konsernet har kvoter med leveringsplikt til Nergård Senja.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I så måte mener fylkestinget at forslaget fra seks pliktkommuner i Nord-Norge om en ferskfiskordning kan være et viktig bidrag. De seks kommunene har med basis i en Nofima-rapport foreslått ferskfiskbonus, dynamisk minstepris og en mer fleksibel bearbeidingsplikt som tiltak for å få økte landinger av råstoff fra den leveringspliktige trålerflåten.

Fylkestinget var invitert til å stille seg bak fellesuttalelsen, og flertallet mener den er et skritt i riktig retning. Samtidig sier de i sitt vedtak at det knytter seg betydelig usikkerhet til hvordan de foreslåtte endringene vil fungere i praksis. Det understrekes også at forslaget ikke er tilstrekkelig til å bringe ordninga med leveringsplikt fullt ut i tråd med sitt opprinnelige formål og intensjoner. Det må derfor arbeides videre med å utvikle ytterligere endringsforslag, mener flertallet.