Flere millioner i overskudd i fjor — men i år blir det langt tøffere:

– På riktig vei, men langt fra friskmeldt

På grunn av at Senja kommune i 2020 sparte nesten 21 millioner på oppvekst og kultur, og hentet ut 21 millioner fra eget disposisjonsfond, endte kommunen opp med et positivt årsresultat i 2020. – Vi er fornøyde, sier ordføreren og rådmannen.

FORNØYDE: Rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen t.v.) og ordfører Tom-Rune Eliseussen, var fornøyd da de presenterte kommunens årsresultat for 2020.  Foto: Lars Olav Rege

nyheter

Til tross for at Senja kommune har slitt med økonomien etter kommunesammenslåingen i 2020, kunne ordfører Tom-Rune Eliseussen, rådmann Hogne Eidissen, og økonomisjef i kommunen, Pål Mathisen, fredag presentere et årsresultat på seks millioner i pluss, og et positivt netto driftsresultat på 31,1 millioner. Til Folkebladet forklarte de hvordan dette kunne ha seg.

– Hovedgrunnen til at vi sitter igjen med seks millioner i overskudd, innleder økonomisjef Mathisen, er fordi vi har hatt et stort mindreforbruk innen oppvekst og kultur. Årsbudsjettet for dette rammeområdet var på 443 millioner, og vi endte opp med å bruke nesten 21 millioner under dette. Her understrekes det at SLI isolert bidro med 10 millioner av mindreforbruket for Oppvekst og Kultur, men må sees i sammenheng med mindreinntekter på 7,7millioner i integreringstilskuddet som ligger på annet rammeområde.