Stor frustrasjon blant skuterfolket: – Loven er overmoden for revidering

Mange skutereiere opplever det de mener er et altfor rigid regelverk som et stort hinder for å kunne ferdes ute i naturen med snøskuter.

skutermøte: Ordfører Bengt-Magne Luneng (midten) i prat med Torbjørn Fagermo (t.v.) og Odd Thomassen etter møtet torsdag kveld.Alle foto:Stein Wilhelmsen 

nyheter

Et drøye titalls personer hadde funnet veien til Bardufosstun torsdag kveld der de rådende regler for bruk av skuter i naturen var hovedtemaet.

Et av momentene som har skapt problemer i spørsmålet om skuterdispensasjon eller ikke er den såkalte to-kilometers-regelen. Det er et tilleggsskjema på lege-erklæringa som skal følge dispensasjonssøknaden fra skuterkjøreren der lege bekrefter at søker ikke er i stand til å gå så langt som to kilometer på ski.