Vil ikke pålegge all næringsvirksomhet ny eiendomsskatt

Kun kraftselskaper vil måtte betale til felleskassa mens den gamle ordningen for eiendomsskatt for næringslivet trappes ned i Lavangen.

ULIK BESKATNING: Politikerne i Lavangen vedtok å ikke pålegge alt næringsliv en belastning med ny eiendomsskatt i koronaåret.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

I år betaler næringslivet eller det som kalles for verker og bruk etter gammel lovgivning, vel 800.000 kroner til kommunekassen i Lavangen.

– Dette er en nedtrapping fra i fjor som skal gå over syv år og fases ut i null i skatt til kommunen i tråd med endringen av loven i 2019, forteller kommunedirektør Erling Hanssen.