1. mai skal Nord-Troms og Senja tingrett bli til ett rettssted:

Uenige om hva som skjer med domstollederen som ikke får jobben

Sorenskriver Frank Kjetil Olsen i Senja og sorenskriver Unni Sandbukt i Nord-Troms har begge søkt jobben som domstolleder når de to rettsstedene slås sammen. Men hva skjer med den av dem som ikke får jobben? Det er Domstoladministrasjonen og fagforeningen uenige om.

HAR SØKT: Sorenskriver Frank Kjetil Olsen i Senja tingrett har søkt på stillingen som domstolleder i den nye rettskretsen. 13. april vil Innstillingrådet for dommere behandle saken.   Foto: Susanne Noreng

nyheter

Ikke overraskende har både dagens sorenskriver Frank Kjetil Olsen for Senja tingrett og sorenskriver Unni Sandbukt for Nord-Troms tingrett søkt på jobben som domstolleder når de to tingrettene blir slått sammen til ett rettssted.

Søknadsfristen er gått ut og det er kun disse to søkere til stillingen. Avdelingsdirektør for rettsavdelingen i Domstoladministrasjonen, Solveig Moen, forteller at det blir en grundig prosess for å finne den rette kandidaten.