Nå starter arbeidet med den nye kraftlinja fra Finnfjord til Silsand: Så lang tid vil det ta å ferdigstille

Nå settes spaden i jorda for den sårt tiltrengte kraftlinja som skal forsyne framtidens Senja med strøm. Prosjektet har en kostnadsramme på 250 millioner kroner og kan være ferdig allerede til nyttår.

NY LINJE: Slik blir den nye kraftlinja mellom Finnfjordbotn og Silsand.   Foto: Arva

nyheter

Strømnettet på Senja er sprengt, og med oppblomstringen av næringslivet har det lenge hastet med å få på plass en strømforsyning som kan håndtere dette. Nå melder Arva (tidligere Troms Kraft Nett) at de vil startet arbeidet med å bygge den lenge planlagte 132 kV nye kraftlinja fra Finnfjord til Silsand. I et møte med ordfører og rådmann i Senja kommune onsdag informerte prosjektleder Anita Foshaug, avdelingssjef for plan- og vedlikehold Fredd Arnesen, og avdelingssjef for prosjekt og prosjektering Trond Are Bjørnvold i Arva om fremdriften i byggingen framover. NVE har godkjent miljø-, transport og anleggsplan (MTA), og de er nå klar til å sette spaden i jorda.


Troms Kraft med storsatsing i Midt-Troms:

Skal bruke 1,2 milliarder på å utbedre strømnettet

Troms Kraft ønsker å bruke milliardbeløp på flere store prosjekter de har for Senja og Midt-Troms. – Det er helt nødvendig, mener kommunikasjonsdirektøren.


Starter nå

Foshaug forklarer at i prosjektet ligger en mindre ombygging av Finnfjordbotn trafostasjon, legge en jordkabel og en linje fra Finnfjord og over til Gisundet, hvor det så går videre i sjøkabel over sundet og fram til Silsand trafostasjon. Det vil bli gjort omfattende ombygging av Silsand trafostasjon.