Orienterte om en krevende situasjon i Bardu

Enhetsleder Inger Linaker orienterte onsdag administrasjonsutvalget om det hun beskrev som en krevende situasjon i helse, omsorg og barnevern-enheten i Bardu.

Orienterte: Enhetsleder Inger Linaker.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Linaker beskrev en situasjon preget av for få ansatte, flere oppgaver og koronatrøtte ansatte.

– Det er ingen tvil om at det er en viss slitenhet blant de ansatte. Vi har for få ansatte, og koronasituasjonen er ei merbelastning. Det er flere oppgaver, og det er også, slik det skal være, en lavere terskel for å være hjemme fra jobb nå, sa hun.