Sterke reaksjoner på UNE avslag:

– UNEs behandling går på rettssikkerheten løs

Odd Fredriksen, tidligere medlem av UNE og nå medlem av støttegruppa for familien Collin Johnson i kirkeasyl er som mange andre sjokkert over nok et avslag fra UNE.

Kritisk: Tidligere medlem av UNE, Odd Fredriksen er svært kritisk til hvordan UNE håndterer kirkeasylsaka på Finnsnes. – Dette går på rettsikkerheten løs, sier han.   Foto: Privat

«i avslaget letes det kun etter argumenter som kan gi nemndlederen rett»

Odd Fredriksen
nyheter

Fredriksen var medlem av Utlendingsnemnda (UNE) i perioden 2013 til 2016, og han har engasjert seg i kirkeasylsaken på Finnsnes, som et av medlemmene av støttegruppa. Han er en av svært mange som er sjokkert over UNEs beslutning som kom mandag.


UNE omgjør ikke vedtaket — fikk avslag på omgjøringsanmodningen

Mandag kom svaret fra Utlendingsnemda (UNE) etter at de har behandlet omgjøringsanmodningen i kirkeasylsaken på Finnsnes. I et elektronisk dokument fra advokat Asgeir Thomassen, i Tind advokater, kommer det fram at UNE ikke omgjør vedtaket.


– Gått prestisje i saken

Fredriksen er sterkt kritisk til hvordan UNE har håndtert denne saken. Ikke minst i forhold til omgjøringsavslaget fra UNE som kom mandag, som kom omkring ett år etter advokaten sendte anmodningen om omgjøring. UNE varslet tidligere i år at de skulle foreta en rettferdig og forsvarlig behandling av omgjøringsanmodningen, noe Fredriksen mener de ikke har gjort.