Legger frem nytt skuter-forslag i dag: – Handler ikke om å endre loven, men å flytte ansvaret

På vegne av Frp kommer stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen med et forslag om å gi kommunene ansvaret for å forvalte all motorferdsel i utmark. Også Senterpartiet vil gi kommunene økt myndighet.

REKRASJON: Amundsen ønsker større muligheter for rekreasjon i naturen, også for de som tar seg frem med motorisert kjøretøy.  Foto: Privat

nyheter

Forslaget legges frem til Stortinget i dag, mandag. Forslaget går på at man vil gi kommunene et fullt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark.

– Det er ingen grunn til at kommunene ikke skal gjøre dette. Vi mener man skal kunne bruke de fantastisk flotte områdene vi har i dette landet, men vi har en svært restriktiv stat som legger en klam hånd på all aktivitet med snøskuter. Derfor fremmer vi et forslag om at kommunene selv kan legge løyper der det passer og at de selv kan forvalte bruk av snøskuter, sier Amundsen.