Havna og innseilingen i Senjahopen får 127 mill. i NTP

Regjeringen bevilger 127 millioner kroner til utdypinger i innseilingen og havna i Senjahopen.

HAVNEPROSJEKT: Senjahopen fiskerihavn er et av fire prosjekter i Troms og Finnmark som har fått tillatelse til, og har avtale med Kystverket om forskuttering. Rammen for bevilgning er kr 127 millioner kroner ekslusiv moms. Kommunene må ha en sikker avklaring i forkant av oppstart på om man får momsen tilbake. Foto: Vidar Bjørkli  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033. I planen bevilges det 127 millioner kroner til utdypinger i innseilingen og havna i Senjahopen. Utbedringene skal gjøre innseilingen sikrere, tilrettelegge for større fartøy og gi muligheter for nye næringsareal.

I årets NTP er det lagt til grunn 1.200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i Norge. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her er en oversikt over tiltakene som er prioritert i årets NTP i Troms:

  • 4 milliarder til E6-strekningene Olderdalen – Langslett og Nordkjosbotn – Hatteng
  • 1,8 milliarder til ny E8 Breivika-Langnes (Tverrforbindelsen) i Tromsø
  • 280 millioner til farledssikring i Tjeldsund i Harstad
  • 5 milliarder kroner til ny vei på E10/rv85 mellom Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt, Lødingen, Evenes, Sortland, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner. Her skal det bygges 82 km ny tofelts vei.
  • 2 milliarder kroner til E8 Sørbotn–Laukslett, Tromsø kommune, til bygging av ny innfartsvei inn til Tromsø som er kortere og mer trafikksikker enn dagens vei.
  • Byvekstavtale Tromsø
  • 67 millioner kroner til innseiling Årviksand havn, Skjervøy kommune.
  • 127 millioner kroner til innseiling Senjahopen, Senja kommune
  • 95 millioner kroner til Engenes fiskerihavn, Ibestad kommune

Mer penger til fylkesveier de neste årene:

Lanserer storsatsing på fylkesveiene: – Svært gledelig

De settes av 18 milliarder mer til fylkesveier i den nye Nasjonale transportplanen.


I tillegg gir regjeringen et kraftig løft til fylkesveiene. Samlet sett er satsningen på fylkesveier i forslaget på 6 milliarder kroner i første seksårsperiode og 12 milliarder kroner i andre seksårs periode, altså 18 milliarder kroner til sammen de neste 12 årene. Dette er midler som kommer i tillegg til det fylkeskommunene allerede får gjennom sitt vanlige inntektssystem.

Hvilke fylkesveier som blir prioritert er imidlertid ikke bestemt ennå.

Slik vil regjeringen satse på veier og transport i den neste tiårsperioden. Se fremleggelsen av Nasjonal Transportplan for perioden 2022 til 2033.