Senja kommune støttet ikke andre pliktkommuner

– Et flott vedtak som jeg er komfortabel med

Et stort flertall i Senja kommunestyre ber fiskeriministeren gå gjennom pliktsystemet for trålerne og se på hvordan dette etterleves.

PLIKTKVOTER: Her losser Nergårds tråler «Senja» frossenfisk i Senjahopen. Frossenfisk er godt betalt i det globale markedet, noe som gjør at den blir for dyr for lokal industri å kjøpe. Nå vil Senja kommune ha fiskeriministeren til å gå gjennom dagens pliktsystem.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

– Jeg er veldig komfortabel med vedtaket vi har gjort. Det er et godt vedtak og det blir spennende å se resultatet framover, sier ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp).

Flertallet i Senja kommunestyre ville i møte torsdag i forrige uke ikke slutte seg til et endringsforslag til leveringsplikt for torsketrål som andre pliktkommuner i Nord-Norge har stilt seg bak i en fellesuttalelse, basert på en fersk Nofima-rapport om hvordan pliktkvoter kan bidra til mer foredling.