Mer penger til fylkesveier de neste årene:

– En svært gledelig satsning

De settes av 18 milliarder mer til fylkesveier i den nye Nasjonale transportplanen.

MER: I Nasjonal transportplan fra 2022 til 2033 foreslås det mer penger til fylkesveier. Det gleder Høyres Erlend Svardal Bøe.  Foto: Privat

nyheter

Fredag legger regjeringen frem forslag til ny Nasjonal transportplan for 2022 til 2033. I forslaget gir regjeringen et kraftig løft til fylkesveiene.

Samlet sett er satsningen på fylkesveier i forslaget på 6 milliarder kroner i første seksårsperiode og 12 milliarder kroner i andre seksårs periode, altså 18 milliarder kroner til sammen de neste 12 årene. Dette er midler som kommer i tillegg til det fylkeskommunene allerede får gjennom sitt vanlige inntektssystem.