Åpnet løypenettet for snøskuterkjøring på Lenvikhalvøya:

– Interessen er enorm

Lørdag åpnet snøskuterløypene på Lenvikhalvøya for første gang i år. – Folk er veldig sugne på å komme seg ut og kjøre, sier leder i Midt-Troms motorferdselforening, Trond Sivertsen.

ÅPNING: Trond Sivertsen (t.h.), leder i Midt-Troms motorferdselforening, sier at engasjementet for skuterkjøring i regionen er utrolig stor, og bare økende. Her sammen med broren Geir Tore Sivertsen.   Foto: Stein Wilhelmsen (arkivfoto)

nyheter

Sivertsen forteller at de ikke kunne åpne løypa tidligere i år på grunn av snømangel, men at løypa nå er åpen.

– Vi åpnet fra lørdag av. Ikke hele løypa åpnes med én gang, men hovedtraséen, med flere avstikkere, er åpen for kjøring. Hele løypa åpnes etter hvert dersom forholdene tilsier det, opplyser han.