UNN er i grønn beredskap — står klare til å øke intensivplasser

To covid-19-pasienter er innlagt i Tromsø, og hvis antallet øker til fem vil UNN opprette en egen intensivkohort.

I KORONA-BEREDSKAP: UNN har en plan for intensivberedskapen om antallet covid-innlagte skulle øke.  Foto: Ronald Johansen, iTromsø

nyheter

Denne uka ble intensivkapasiteten sprengt på grunn av økte koronainnleggelser ved Akershus universitetssykehus.

På tross av økt smitte trenger ikke tromsøværinger å frykte svekket intensivkapasitet ved UNN med det første.