Barnemuseet i Kunnskapsparken flyttes til eget lokale:

– Vil utvilsomt bli en attraktiv tilvekst

Midt-Troms museum og Senja kommune er kommet til enighet med Kunnskapsparken Senja AS om ny arealfordeling og nye leiekontrakter for biblioteket, newtonrommet og barnemuséet. – Vi er veldig fornøyde, sier styrelederen i Midt-Troms museum.

FORNØYDE: Thor Meland (f.v.), Liudmila Shpynova-Jakobsen, Roar Sollied, Truls Nilsen og Tom-Rune Eliseussen er fornøyde med at barnemuseet får større lokaler å boltre seg i.  Foto: Lars Olav Rege

Barna får være aktive når de besøker barnemuseet

Liudmila Shpynova-Jakobsen, museumspedagog
nyheter

Dermed overtar Midt-Troms museum arealet til newtonrommet og flytter og monterer alle sine installasjoner i sørlig ende av bygget.

– Newtonrommet og biblioteket skal fortsatt ha plass i Kunnskapsparken. Sammen vil disse utgjøre et særdeles godt tilbud for barn, unge, familier og tilreisende, formulerer Roar Sollied, styreleder i Midt-Troms museum, det i en pressemelding, og legger til.