Korona-året 2020 ga UNN 66 millioner i overskudd

I 2020 preget koronapandemien virksomheten på Universitetssykehuset Nord-Norge kraftig. Sykehuset fikk et dramatisk fall i inntektene og kraftig økte kostnader, men fikk samtidig dekket det meste via overføringer fra staten.

UNN: Universitetssykehuset Nord-Norge ble kompensert for det meste av utgifter og manglende inntekter som følge av korona-pandemien i fjor.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I regnskapsåret 2020 fikk UNN hele 287 millioner kroner i tapte inntekter som følge av koronapandemien. I tillegg så økte sykehusets kostnader i samme periode med vel 280 millioner kroner, viser helseforetakets årsregnskap.

Imidlertid er ikke konsekvensene så dramatiske som de kunne ha vært, forteller økonomisjef Lars Øverås til iTromsø.