Lukket møtet: Ba rådmannen forhandle husleien videre

I et lukket ekstraordinært møte vedtok Senja formannskap å be om ytterligere forhandlinger med huseier om husleien i Kunnskapsparken.

KUNNSKAPSPARKEN: Senja formannskap ber rådmann gå i ytterligere forhandlinger med huseiere om leie av arealer i Kunnskapsparken. Foto: Maria Holm Simonsen. 

nyheter

Fredag var formannskapet i Senja kommune innkalt til et ekstraordinært formannskap hvor det var èn sak på dagsorden: forlengelse av husleieavtalen i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Lenvik kommune inngikk for ti år siden kontrakt med Kunnskapsparken Finnsnes om leie av lokaler til Lenvik folkebibliotek og Newtonrommet i ti år fram i tid. Nå er leietiden snart ute. I tillegg leier Senja kommune lokaler i Kunnskapsparken til PPT og kontorlokaler i 3. etasje.