Arbeidstilsynet fant svært alvorlige lovbrudd - ansatt jobbet 23 timer i døgnet

Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens vegvesen har avdekket svært alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven hos Silsand Maskin AS i Senja kommune.

ALVORLIGE BRUDD: Arbeidstilsynet har varslet Silsand Maskin AS om et gebyr på 200.000 kroner etter at tilsynet har avdekket en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene og arbeidsmiljøloven ved bedriften.  Foto: Susanne Noreng

nyheter

I ett av de alvorligste tilfellene avdekket Arbeidstilsynet at en ansatt hadde 23 timers arbeid i løpet av ett døgn.

Kan føre til skade og ulykker

Arbeidstilsynet er av den oppfatning at bruddene er av en slik art og omfang at de kan være skadelig for arbeidstakeres helse og velferd, og at de videre i betydelig grad har økt sannsynligheten for at en ulykke kunne ha inntruffet.