Gigantoverskudd for Salangen kommune i 2020:

20,7 millioner kroner i pluss

Salangen kommune fortsetter sine ferd med store overskudd. Fjoråret endte opp med tidenes overskudd på 20,7 millioner kroner.

STORT OVERSKUDD: Administrasjonssjef Lars Strøm, (til høyre), økonomisjef Heidi Sund Aasen (midten) og ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) kan vise til tidenes årsregnskap for Salangen kommune. Kommunen gikk ut med 20,7 millioner kroner i pluss.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Starten på 2000-tallet var økonomisk utfordrende for Salangen kommune som for mange andre kommuner. Men i 2013 oppnådde kommunen balanse i tallene. Etter det har pila kun pekt oppover. Fra 2014 til 2019 har kommunen hatt et samlet overskudd på 39,8 millioner kroner. Med tallene fra 2020 ender kommunen på totalt 65,5 millioner kroner i overskudd siden 2014.

– Effektiv drift i kommunen

Rekordåret er altså 2020 med et årsresultat på hele 20,7 millioner kroner. Men over halvparten av overskuddet dreier seg om andre ting enn overskudd på selve drifta. I tallene ligger det 5,8 millioner kroner i utestående krav fra IMDI og midler fra Havbruksfondet. Administrasjonssjef Lars Strøm er klar på hvorfor Salangen kommune kommer så godt ut.