Januar er normalt ingen stor måned for hotellene på Finnsnes — men:– Denne gangen var det litt ekstra

Det ble en dårlig start på den nye året for overnattingsbedriftene i nord.

I PLUSS: Ved å stramme inn på kostnader endte Finnsnes hotell opp med et positivt årsresultat i 2020.  Foto: Amund Hansen

nyheter

For januar viser tallene at antallet overnattinger ved norske hoteller sank med 64 prosent i år, målt mot samme måned i fjor. For Troms og Finnmark sin del forsvant over 70 prosent av hotellovernattingene.

Fra 1. januar har Statistisk Sentralbyrå (SSB) etablert en ny standard for reiselivsregioner i Norge. NHO vil derfor fra nå av også publisere tall for regionene i nord. Alle de syv kommunene i Midt-Troms inngår i Sør-Troms/Senja-region.