Nå fjernes disse hurtigbåtavgangene

Tre forskjellige linjer blir berørte.

FÆRRE AVGANGER: Fra 1. mars vil hurtigbåttilbudet i Tromsø skrenkes inn.  Foto: Stian Andre Lund

nyheter

Fylkesrådet vedtok i november 2020 justeringer for å gjennomføre innsparingstiltak for kollektivtransporten i Troms.

Forslag om å fjerne enkelte hurtigbåtavganger har vært på høring i de berørte kommunene. Nå har fylkesrådet vedtatt hvilke justeringer som må gjennomføres.