Strid om politiressursene

– Jeg synes at ordføreren i Bardu er direkte utidig

Varaordfører Martin Nymo (H) i Målselv kommune kommer med sterk kritikk av Bardu ordfører Toralf Heimdals (Sp) utspill mot politimesteren i Troms, og innspill om eget hovedsete for politiet. – Utidig og umusikalsk, sier Nymo.

KRITIKK: Varaordfører Martin Nymo (til venstre) kommer med hard kritikk av Bardu-ordfører Toralf Heimdal i saken om politiorganiseringen i Midt-Troms. Til høyre på bildet: Nils Foshaug.   Foto: Jan Erik Bergstad

nyheter

Mens Bardu ordføreren avviser påstandene fra Nymo på det sterkeste. Nymo sier han har sittet og holdt igjen når Toralf Heimdal jevnlig har tordnet mot politimesteren, og det har vært konsensus i kommunene i Midt- Troms om å være lojale mot hverandre. Men nå er det nok for Nymo.

Spørsmål om samfunnsøkonomi

Han har lite til overs for at Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp) vil ha 40 stillinger i et hovedsete på Setermoen.