Kamp om nye statlige arbeidsplasser:

Eliseussen: – Finnsnes bør prioriteres

Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) og Sørreisa-ordfører Jan Eirik Nordahl (Ap) har møtt ledelsen i Arbeidstilsynet med tanke på å dra i havn nye stillinger til Finnsnes-kontoret.

MØTTE LEDELSEN: Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen og Sørreisa-ordfører Jan Eirik Nordahl (innfelt) har møtt ledelsen i Arbeidstilsynet om mulighetene for nye stillinger lagt til kontoret på Finnsnes. Svaret fra Arbeidstilsynet kommer over påske.   Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

De møtte avdelingsleder i Avdeling for arbeidskriminalitet, Torgeir Moholt. Bakgrunn er at regjeringen har satt av 38 millioner kroner i statsbudsjettet for å styrke Arbeidstilsynet.

Vil styrke muligheter

Eliseussen viste til det gode samarbeidet som har vært med kontoret på Finnsnes, og i den sammenheng blant annet trakk fram dialog vedrørende tilsyn ved de store næringene.