Mangler finansiering for å kunne tilby tidlig ultralyd

I år skal det innføres tidlig ultralyd og NIPT-test til gravide. For å få tilbudet er UNN avhengig av flere ultralydmaskiner, kostbart analyseutstyr, flere ansatte og mer plass. Men på avdelingene vet de fortsatt ikke om det blir avsatt midler til dette.

MANGE FLERE UNDERSØKELSER: Snart skal det innføres tilbud om tidlig ultralyd og NIPT-test, og da må UNN Tromsø ta imot mange flere gravide. Nå haster det med å få på plass utstyr og ansatte, forteller overlegene Ragnhild Glad og Bodil Hvingel.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

(iTromsø) På en undersøkelsesbenk på fødepoliklinikken får gravide Inger Nilsbakken (27) se ultralydbilder av den lille babyen i magen.

– Hvis jeg hadde hatt mulighet til å ta en tidlig ultralyd og NIPT-test gjennom det offentlige, så hadde vi nok gjort det, sier hun.