Fylkeskommunen søkte ikke om midler til sjømatveiene på Senja

Fylkeskommunen søkte ikke om midler til sjømatveiene på Senja i statens tilskuddsordning til opprusting av fylkesveinettet. Fylkesråd Kristina Hansen (Ap) beroliger imidlertid om at eksportveiene på «Æventyrøya» ikke er glemt.

MIDLER: Det understrekes at fylkeskommunen også skal ruste opp fylkesveier på egne midler og kanskje kan det ligge noe til sjømatveiene på Senja der.   Foto: Carina Hansen

nyheter

I fjor økte Stortinget tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesveier med 400 millioner kroner. I forrige uke offentliggjorde Troms og Finnmark Fylkeskommune hvilke prosjekter de har søkt på, til en sum på 66,50 millioner totalt.

Sjømatveiene på Senja var ikke på listen, noe daglig leder i Sjømatklyngen Senja, Thomas Bartholdsen, reagerte på.