Tidligere Sørreisa-lensmann reagerer på rusreformen

– Stripper politiet for sanksjonsmuligheter

Liberaliseringstilhengerne jubler, mens motstanderne rister på hodet. Norges Politilederlag mener samfunnet fortsatt trenger straff som et ris bak speilet i arbeidet med å holde narkotikamisbruken så lav som mulig.

KRYSTALLKLAR: Intensjonene i forslaget til rusreform er veldig gode. De praktiske virkemidlene er for ensidige, og preget av sort/hvitt-tenkning, mener styremedlem Frank Sletten i Politilederlaget.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Tidligere lensmann i Sørreisa, Frank M. Sletten, nå sjef for Midtre Hålogaland politidistrikt, er også styremedlem og representant for Nord-Norge i landsstyret til Politilederlaget. Han har ført høringssvaret til departementet om rusreformen i pennen. Tilbakemeldingene fra organisasjonslivet er generelt sprikende. Brukerorganisasjoner som RIO er svært fornøyd. Landsgruppen for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund skriver derimot i en uttalelse at de tror avkriminaliseringen vil føre til mer narkotika bruk blant ungdom.

Norges Politilederlag er krystallklare i sine tilbakemeldinger.