To oppmålinger står mot hverandre i skoleskyss-sak

Joakim Paulsen fra Silsand har flere ganger målt avstanden fra hjemmet og til Nordborg videregående skole til 6,1 kilometer. Fylkeskommunen påstår at riktig avstand er 5,7 kilometer.

FARLIG BRU Å FERDES PÅ: Ingeborg Vollstad og Joakim Paulsen fra Silsand går begge første året på handelsfag ved Nordborg videreregåden skole på Finnsnes. De mener unntaket som gjøres for å gi ungdomsskoleelever fra Silsand fri skoleskyss, på grunn av den farlige strekninga over brua, også må gjelde for videregående-elever bosatt på Silsand.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Dermed fikk han ikke godkjent sin søknad om gratis skoleskyss da han begynte som ved elev ved Nordborg videregående skole i høst.


Vil ha skyss på farlig skolevei: - På vinterstid er det ikke forsvarlig å ferdes over brua

For ungdomsskoleelevene på Silsand regnes Gisundbrua som så farlig skolevei at de får gratis buss til Finnsnes. Men det gjelder ikke for videregående-elevene som går ved Nordborg.


– Må kunne måle opp skikkelig

– Jeg må jo si at det er høyst merkelig at man fra fylkeskommunens side ikke greier å få gjennomført en skikkelig oppmåling. Man ville i så fall fått bekreftet at både vi i familien og avisa Nordlys som har målt avstanden har riktig avstand, og at jeg dermed hadde krav på gratis skoleskyss. Både våre oppmålinger og ved å gå på Google Maps vil vise at vi har rett, og fylkeskommunen har feil. Men nei, avslaget for mitt vedkommende står ennå ved lag.