Finnmark fortsatt avskåret fra Norge – finsk politi ringes ned av folk

Det gikk nye skred over E6 som er stengt like ved grensa mellom Finnmark og Troms søndag. – Stort sett hele Finnmark er sperret av fra Norge, sier politiet.
nyheter

E6, veien som forbinder Finnmark med resten av kongeriket, blir trolig ikke åpnet med det første. Folk fra Finnmark som vil til Troms eller andre deler av Norge, må kjøre gjennom Finland.

Men på grunn av koronareglene er de finske grensevaktene strenge, og har varslet at de kun vil slippe gjennom folk som er på nødvendig reise. Det betyr i praksis jobbreise eller andre helt nødvendige reiser.