Rådmannen mener man kan kutte 35 årsverk

Rådmannens endelige beslutning om ny administrativ struktur i Senja kommune er tatt. Den viser et samlet kutt på 35 årsverk som vil gi en innsparelse på 22 millioner kroner i året.

KUTT: Rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen, mener å kutte 35 årsverk vil føre til en innsparing på 22 millioner kroner årlig. 

nyheter

I et brev, som er sendt til alle ansatte i Senja kommune, argumenterer rådmann Hogne Eidissen for kuttforslagene som nå ligger på bordet. Blant annet pekes det på at man vil se en årsverksreduksjon på kommunalsjef-, sektorleder-, og virksomhetsledernivå. Antall avdelingsledere i kommunen vil i liten grad endres, men det ligger også an til en reduksjon av stabsressurser.

Rådmannen har mottatt en rekke innspill gjennom høringsuttalelser. Eidissen forklarer i brevet at hans beslutning til syvende og sist må ivareta rammevlkårene for videre drift, og at det av den grunn ikke har vært mulig å ta hensyn til innspill som ikke gir god nok effekt.